STARE PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA
Wirtualne Muzeum Staniszowa
Otwórz szufladę - odkurz historię
Copyright © 2013 Wirtualne Muzeum Staniszowa        kontakt: muzeumstaniszowa@op.pl
Tak kiedyś wyglądał kal -kulator.
Był on tylko w biurach i nielicznych sklepach. Wtedy liczyło sie za pomocą
kartki i ołówka.
Któż z dorosłych nie pamięta tej wagi sklepowej
Jedno z pierwszych żelazek elektrycznych
To żelazko ma duszę
Niezawodna pralka
FRANIA
A masło to robiło się tą ręczną maszyna
Ta waga była używana w prywatnym handlu. Na rynkach i targowiskach.