HISTORIA
Wirtualne Muzeum Staniszowa
Otwórz szufladę - odkurz historię
Copyright © 2013 Wirtualne Muzeum Staniszowa        kontakt: muzeumstaniszowa@op.pl
W wielu domach można znaleźć fotografie, dokumenty i pamiątki z dawnych czasów. Chcielibyśmy udostępnić Państwu i w ten sposób ocalić od zapomnienia te najciekawsze. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi wspomnieniami i tym, co można pokazać naszym dzieciom i wnukom.
W ten sposób napiszemy i zobrazujemy najlepszą i najciekawszą lekcję historii odchodzącego pokolenia.

Staniszów w dokumencie ikonograficznym do 1945 r.
O widokówce słów kilka.

     Nie wiemy, kto był autorem pierwszej kartki pocztowej, ale jej rodowód sięga lat 70 - tych XIX w.
Początkowo ozdabiane przeróżnymi motywami graficznymi, stopniowo ewoluowały, aż do czasu, gdy w
Niemczech powstała pierwsza karta widokowa - widokówka. Umieszczano na nich pejzaże, widoki
atrakcyjnych miejsc i miejscowości, czasami zaś motywy architektoniczne.

     Ta forma przesyłek pocztowych bardzo szybko przyjęła się i rozwinęła tak, że pod koniec XIX w.
pocztówek używano powszechnie. Zdobiono je
grafikami i litografiami, często kolorowanymi, a wraz z rozwojem fotografii oraz wprowadzaniem nowych
technik drukarskich, coraz częściej wykorzystywano te ostatnie do ozdabiania awersu typowej widokówki.

     Dziś te niepozorne papierowe prostokąty, zwłaszcza te z ubiegłego wieku, są cennym materiałem
ikonograficznym interesującym, tak historyków, jak też kolekcjonerów, których ciągle przybywa. Często
przedstawiają pejzaże i obiekty, które dziś już nie istnieją, chociażby ze względu na postępujący proces
urbanizacji. Stanowią cenny materiał historyczny, bardzo przydatny w poszukiwaniu prawdy o przeszłości.

     Dla nas szczególnie cenne są te, które ukazują kolejne etapy rozwoju Staniszowa, jego niegdysiejsze
piękno i turystyczną atrakcyjność.
Jako, że do dokumentów ikonograficznych zaliczamy także wszelkiego rodzaju grafiki, litografie,
miedzioryty, miniatury malarskie rysunki, postanowiliśmy je także włączyć do naszej muzealnej galerii, tym
bardziej, że przedstawiają widoki i pejzaże związane z naszą wsią, z okresu poprzedzającego powstanie
pierwszej, typowej widokówki.

     Prezentowane tu pocztówki zamieszczamy za zgodą naszych, miejscowych kolekcjonerów - Waldemara
Dubanowskiego, Marka Machulskiego i Sebastiana Marchelewicza. Jednocześnie zachęcamy wszystkich,
którzy takowe dokumenty ikonograficzne posiadają o ich udostępnienie i zgodę na zamieszczenie na
internetowej stronie naszego Wirtualnego Muzeum.


Staniszów, styczeń 2014 r.                                                      Marek Hachulski
Różni ludzie mogą zapamiętywać to samo wydarzenie w zupełnie różny sposób. To nie znaczy, że ktoś pamięta je właściwie, a ktoś inny nie. Wspomnienia przypo-minają fragmenty układanki. Dopiero kiedy zbierze sie je wszystkie , można odtworzyć cała historię.
                        Sarah Dessen