KLUB ROLNIKA
Wirtualne Muzeum Staniszowa
Otwórz szufladę - odkurz historię
Pomimo codziennych trosk mieszkańcy wsi od początku jej zasiedlenia bardzo aktywnie angażowali się w działalność kulturalną. Ta tradycja jest kultywowana do chwili obecnej. Z pewnością nie da się odtworzyć wszystkich incjatyw kulturalnych podejmowanych przez wielu społeczników ale gro tych incjatyw było skrzętnie notowane w KRONICE KLUBU ROLNIKA.
Czytając dziś, skrzętnie prowadzoną kronikę zadziwia zakres działalności jaką klub prowadził. 
Copyright © 2013 Wirtualne Muzeum Staniszowa        kontakt: muzeumstaniszowa@op.pl
Przeglądając archiwalne roczniki " Nowin Jeleniogórskich" znajdujemy wzmianki o naszej wsi.
Jubileusz w Staniszowie
Dziesięciolecie działalności obchodził niedawno Zespół Tań­ca Ludowego w Staniszowie ko­ło Jeleniej Góry, powstały z ini­cjatywy miejscowego działacza Zdzisława Rzymana oraz
Janiny Bukład kierującej wtedy i dziś tutejszym Klubem Rolnika. Klub jest zresztą nadal ostoją grupy, legitymującej się już nie­małymi sukcesami. Występy w świetlicach dawnej gminy Łom­nica i powiatu jeleniogórskiego, były bowiem zaledwie startem 6 par. Potem przyszła współ­praca z wojskiem jeleniogórskim, następne trzykrotne popisy na dożynkach centralnych ostatni raz w b. roku, do tego co­roczny udział w przeglądach i wojewódzkich z lokatą trady­cyjnie w pierwszej trójce podobnych zespołów. W kronice figurują nazwiska wykonawców, których przez te 10 lat przewinęła się okrągła setka, podziękowania dla instruktorów: Zo­fii Popek z Sobieszowa, potem Mieczysława Drozda ze wsi Czarne. Tylko z ostatnim - z ramienia WDK - tancerze nie mieli szczęścia, bo na krótko i przed tegorocznymi eliminacja­mi wojewódzkimi porzucił gru­pę zabierając taśmy z muzyką, przy której ćwiczyła. Ale entu­zjazm i ambicja wykonawców oraz doping „duszy zespołup. Bukład przezwyciężyły przeciw­ności. Koło gospodyń jak zaw­sze uszyło stroje i Staniszowian­ki wystąpiły na przeglądzie z pełnym programem. Tym  samym, co w czerwcu na własnym jubileuszu.
Jesienią 1970 roku z incjatywy KUBU ROLNIKA powstaje zespół taneczny. Zespół w założeniu miał charakter ludowy, choć wykonywał także tańce nowoczesne i charakterystyczne. Wielu wspaniałych choreografów wspólpracowało z zespołem. Zespół brał udział w wielu przeglądach i imprezach kulturalnych. Zdobywał liczne nagrody. Przez niego przewinęło się wiele roczników.
Z KRONIKI KLUBU ROLNIKA
Działalność KLUBU ROLNIKA to nie tylko zespół taneczny ale także spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie, kursy, zajęcia z dziecmi i młodzieżą oraz wszelkiego rodzaju turnieje.
To tu także swoje spektakle teatralne realizował zespół teatralny i kabaretowy "MINI"

Zdjęcia zostały wykonane 21.11.1971 r. podczas uroczystości z okazji "25 lecia ruchu artystycznego".
Gospodarzami uroczystej gali byli p. Janina Bukład i p. Zdzisław Rzyman.
Dożynki, Święto Plonów, Wieńce - ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Młodsze pokolenie Staniszowskich tancerzy na Dożynkach Centralnych w Olsztynie 1978 r.
Dożynki w 1987 r. Wieniec gospodarzy Staniszowskich zajął pierwsze miejsce