HISTORIA po 1945 r.
Wirtualne Muzeum Staniszowa
Otwórz szufladę - odkurz historię
Copyright © 2013 Wirtualne Muzeum Staniszowa        kontakt: muzeumstaniszowa@op.pl
Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku granice Państwa Polskiego uległy zasadniczym zmianom.  Ziemie
Dolnego Śląska zaczęli zasiedlać ludzie z różnych stron kraju. Bardzo często byli to ci, którzy zostali zmuszeni do
opuszczenia swoich domów położonych obecnie na terenach państw za naszą wschodnią granicą. Zdarzało się
jednak, że wywiezieni do przymusowych prac przez rząd III Rzeszy pozostawali tu w charakterze właścicieli i
gospodarzy. Historia jeszcze raz pokazała jak nieprzewidziane bywają zwroty w biegu wydarzeń. Minęło prawie 70
lat od tamtych dni. W wielu domach można jeszcze znaleźć fotografie, dokumenty i pamiątki z tamtych czasów.

Chcielibyśmy udostępnić Państwu i w ten sposób ocalić od zapomnienia te najciekawsze. Jednocześnie
zachęcamy wszystkich do podzielenia się swoimi wspomnieniami i tym, co można pokazać naszym dzieciom i
wnukom. W ten sposób napiszemy i zobrazujemy najlepszą i najciekawszą lekcję historii  odchodzącego 
pokolenia.

W roku 1944 został wydany przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Dekret z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13). Pierwotnie dekret ten nie obowiązywał na obszarze Ziem
Odzyskanych. Dopiero  Dekret z 13.11.1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 51, poz. 259) rozciągnął
moc obowiązywania przepisów z 1944 r. na teren obecnych województw zachodnich i północnych.
Pierwsi  osadnicy znaleźli się na tych ziemiach niemal jednocześnie  z ustaniem działań wojennych.
Obejmowali oni poniemieckie gospodarstwa chłopskie. Podstawą wejścia w posiadanie gospodarstwa był akt
nadania
Obejmując gospodarstwo właściciel był zobowiązany do uprawy pola oraz utrzymywania inwentarza żywego.  W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku odbierano rolnikowi pole lub karano więzieniem
Prawa wynikające z aktu nadania miały charakter osobisty, były niezbywalne i nie podlegały dziedziczeniu. W razie
śmierci osoby, która uzyskała akt nadania, jeżeli śmierć ta nastąpiła przed orzeczeniem o wykonaniu aktu nadania,
członkowie rodziny, którzy ze zmarłym pozostawali we wspólnocie gospodarczej, mieli pierwszeństwo  do
otrzymania tego samego gospodarstwa (działki) w trybie dekretu.
Obejmując gospodarstwo należało dokładnie wypełnić formularz w którym wymieniano wszystko to co obejmowano
wraz z jego wyceną.
Wśród mieszkańców Staniszowa znależli się byli żołnierze odznaczeni za wybitną odwagę i poświęcenie w walce z okupantem.
Osiedlili się także  repatrianci którzy w wyniku zawieruchy wojennej starcili cały swój życiowy dorobek.